หน่วยงานพยากรณ์อากาศประจำเมือง รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า อินเดียมีแนวโน้มได้รับปริมาณฝนช่วยฤดูมรสุมปีนี้ตามเกณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพาะปลูกในประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย

มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณฝนช่วงฤดูมรสุมปีนี้ จะมีสัดส่วนคิดเป็น 98% ของค่าเฉลี่ยปริมาณฝนระยะยาว และมีโอกาส 65% ที่ฝนจะตกในอินเดียเป็นปริมาณตามค่าเฉลี่ย หน่วยงานพยากรณ์อากาศ สกายเม็ต ระบุ

รัฐบาลนิวเดลี จำกัดความปริมาณฝนเฉลี่ย หรือระดับปกติ ว่าอยู่ระหว่าง 96% และ 104% ของค่าเฉลี่ยนในรอบ 50 ปี ที่ 88 ซม. (35 นิ้ว) สำหรับฤดูมรสุม 4 เดือน ที่เริ่มในเดือน มิ.ย. ของทุกปี

อนึ่ง เกือบครึ่งของพื้นที่เกษตรพรรมในอินเดีย ไม่มีระบบชลประทาน โดยการเพาะปลูกพืชผล เช่น ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ฝ้าย และถั่วเหลือง ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนรายปี ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.