ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้แยกตัวออกจากการแจ้งเตือนจากแอป NHS Covid-19 ในอังกฤษและเวลส์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

Read More