ความจริงเกี่ยวกับลัทธิ ความอดทนอดกลั้นของอังกฤษ

ชาวอังกฤษตามที่คนนอกหลายคนสงวนไว้ถูกกดขี่ยืดหยุ่นไม่ควบคุมอารมณ์และควบคุมตนเอง แต่“ ริมฝีปากบนแข็ง” มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอังกฤษได้อย่างไร

ข่าวรอบโลก นักเขียนที่เล็งเห็นถึงยุคทรัมป์

หลายวันก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯครั้งสุดท้ายละครเรื่อง Sweat ของลินน์นอทเทิลได้เปิดตัวนอกบรอดเวย์โดยบอกเล่าเรื่องราวความไม่พอใจของชนชั้นแรงงานที่เป็นเรื่องเงินอย่างยิ่งยวด