Facebook, Twitter และ Google ต้องเผชิญกับคำถามจากวุฒิสมาชิกสหรัฐ

ผู้บริหารระดับสูงของ Facebook, Twitter และ Google ต้องเผชิญกับคำถามนานกว่าสามชั่วโมงครึ่งจากวุฒิสมาชิกสหรัฐในวันพุธ ในปัจจุบัน บริษัท ต่างๆไม่สามารถฟ้องร้องในสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ทางออนไลน์หรือการตัดสินใจของพวกเขาว่าจะทิ้งและลบอะไร